Skriftstället i Vasastan

Publicerat

Jag har skrivit över 90 böcker, i några fall tillsammans med andra. Den första boken, som jag och Andres Käärik redigerade, var antologin Husbondens röst - En kritisk granskning av den svenska kommunismen (Akademilitteratur 1981). Den följde vi upp med antologin Höger om? – Konservatism på villovägar (Akademilitteratur 1982).