Skriftstället i Vasastan

Ämnesområden

  

Här är några av de ämnen som jag skriver och föreläser om:

Entreprenörskap. Vad är en entreprenör? Varför är han så viktig? Varför är många rädda för entreprenörer? Entreprenörskap i näringsliv, offentlig sektor, och övriga samhällssektorer.

Svensk näringslivshistoria. Temat kan ha många olika inriktningar, t.ex. en viss ort eller region, en viss bransch, kvinnligt företagande eller näringspolitikens betydelse.

Invandrarnas betydelse. Invandrare har haft en avgörande betydelse inom många samhällssektorer över hela landet under alla perioder sedan medeltiden.

Globalisering. Den internationella handelns historia. Vår tids globalisering. Pengarnas och valutornas historia. Informationsteknikens historia.

Förändringsvilja och förändringsmotstånd. Varför möter den som vill genomföra förändringar ofta ett så stort motstånd?

Liberalismen. Den svenska liberalismens historia. Liberala kvinnor i svensk historia. Den klassiska musikens betydelse i kampen för personlig frihet, demokrati, tolerans och öppenhet – från Mozart till i dag.