Skriftstället i Vasastan

Anders Johnson

  

Jag är född i Stockholm den 16 april 1955. Gift med Birgitta Rydell sedan 1983. Birgitta är samhällspolitisk chef på Saco-förbundet DIK och f.d. borgarråd i Stockholm. Vi har två barn: Leo (f   87) och Sigrid (f 91).

Jag tog en fil.kand i nationalekonomi, filosofi och statskunskap vid Stockholms Universitet 1984. Trebetygsuppsatsen i nationalekonomi hette 50 miljarder kostar supen. Jag uppdaterade den flera gånger och den är förmodligen landets mest spridda trebetygsuppsats,  tryckt i sammanlagt över 10  000 exemplar. Böckerna har genererat hundratals talaruppdrag över hela landet sedan dess.

Försvarshögskolans allmänna kurs 1983. Värnpliktig fänrik; flygledarutbildning i Ljungbyhed 1975. 3-årig naturvetenskaplig gymnasielinje i Västertorp 1974.

Jag är sedan 1970 medlem i Folkpartiet. Stadsfullmäktig i Stockholm 1985-1994. Olika kommunala uppdrag sedan 1977, då jag blev suppleant i Stockholms skoldirektion. För närvarande sitter jag i stadsbyggnadsnämnden, länsmuseets styrelse och i Kommittén för Stockholmsforskning.

1997 blev jag skriftställare i egen firma. Sedan jag startade mitt företag har jag gjort två kortare avbrott, dels som riksdagsledamot för folkpartiet 1998, dels som chefredaktör i DN 2000-2001. Jag var politiskt sakkunnig på deltid i Utbildningsdepartementet 2006-2010, först åt Lars Leijonborg sedan åt Tobias Krantz

Tidigare arbeten:

1995-97: Informationschef och medlem av företagsledningen i försäkringsbolaget Ansvar.

1991-95: Utredare och skribent på Svenska Arbetsgivareföreningen.

1986-91: Politisk sekreterare åt Folkpartiledaren Bengt Westerberg.

1984-86: Konsult på Svenska Managementgruppen.

1983-84: Sekreterare på landstingsförbundets beredskapsenhet.

1981-82: Informationssekreterare på Folkpartiets riksorganisation.

1978-79: Informationssekreterare på Socialdepartementet åt socialminister Gabriel Romanus.

1977-78: Biträdande landstingsrådssekreterare i Stockholms läns landsting åt sjukvårdslandstingsrådet Gunnar Hjerne.