Skriftstället i Vasastan

Kompletteringar och korrigeringar

Här är viktigare kompletteringar och korrigeringar till uppgifterna i Fånga platsen. Småfel utan betydelse i sak har inte tagits med.

Sida                                                                        Notering

  

87, E22                                                             En kvarn i Resville hölls in på 1990-talet igång under delar av året.

  

101, index e                                               Skulpturen Knallen kommer att flyttas till Stora Brogatan 1.

  

129, 1798                                                      1805 anlades en kortare bana med järnräls, vilken var Sveriges första. Hela banan mellan gruvan och hamnen fick järnräls 1827.

  

130, index e                                               Konstverket Hjulet invigdes 1977.

  

134, faktarutan                                     Bysten av Dunker är gjord av Vitalis Gustafson 1932 och fick sin nuvarande placering 1993.

  

141, 1974                                                       I december 2008 meddelade Kockums Industrier att tillverkningen av järnvägsvagnar ska flyttas till Trelleborg.

  

144, index f                                               Hösten 2009 ska Moderna Museet Malmö öppna i Elverket.

  

169, index a                                               Den etablerade uppfattningen att många fartyg med emigranter gick från Karlshamn till Amerika är felaktig. Nästan undantagslöst gick emigrantfartygen härifrån till Göteborg eller andra Nordeuropeiska hamnar.

  

210, J13                                                           Redardynastins grundare hette Johan Niclas Myrsten.

  

236, 1843                                                       Notera att Motala Verkstads första ånglok 1862 inte var det första som tillverkades i Sverige. Se sidan 320, årtal 1832.

  

285, 1878                                                       Caféets namn var Blanchs Café.

  

307, bildtexten                                     Estrid Ericson grundade ensam Svenskt Tenn. Nils Fougstedt var medarbetare till henne.

  

312, O7 och O8                                   Museijärnvägen Taxinge-Läggesta byggs för närvarande om till smalspår. Trafiken beräknas återupptas 2010.

  

326, P5                                                             Skoföretaget Ymer bytte 2007 namn till Kavat.

  

333, P9                                                             I december 2008 meddelade Haldex att de ska sälja Garphyttan Wire till Suzuki Metal.

  

338, st 4                                                           Spännarhyttan lades ner 1981.

  

342, sista stycket                               Spännarhyttan lades ner 1981.

  

358, Q37                                                         I Smedjebacken finns även Gamla Meken, en äldre industribyggnad som nu är mötesplats för arbetsliv, konst och kultur.

  

362, index h                                               Den länge väletablerade uppfattningen, att Industrihallen har flyttats hit från Stockholm, är numera vederlagd. Byggnaden från Stockholmsutställningen flyttades till Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge. Där finns planer på att göra byggnaden (Bobergshallen) till kulturhus.

  

389, spalt 2                                                 Roslagsmuseet stängdes för renovering i december 2008 och kommer att återöppnas tidigast 2011.

  

428, T9                                                             Svabensverk tillhör Dalälvens vattensystem, även om platsen ligger nära Jädraåns källor.

  

493, faktarutan                                     Järnvägstrafiken Nykroppa-Mora är nedlagd.

  

521, faktarutan                                     Erika Aittamaa stickade den första Lovikkavanten för avsalu 1892.