Skriftstället i Vasastan

Fånga Platsen

Fånga platsen – Guide till Sveriges företagsamma historia

Guideboken Fånga platsen skildrar över tusen platser runt om i Sverige som speglar vår ekonomiska historia från vikingatid till nutid. Till beskrivningar av byggnader, miljöer och museer läggs porträtt av spännande entreprenörer – kvinnor och män, svenskfödda och invandrare. Boken är kryddad med historiska citat ur romaner och reseskildringar.

Jag har rest 8  000 mil (motsvarande två varv runt jorden) i Sverige för att studera historien på plats och samla material till denna guidebok.

Boken utkom på SNS i november 2008. Andra, reviderade upplagan 2009 och nytryckning 2010. Lägsta priser har nätbokhandlarna adlibris och bokus (cirka 230 kronor).